Kontakt bestyrelsen

Kontaktoplysninger:

Mail: Brandemotion7330@gmail.com

 

Bestyrelse:

Formand Ulla Thomsen, Vejlevej 86 tlf. 30 25 53 82: ullaogkjeld@mail.dk

Næstformand og sekretær Bjarne Rasmussen. Økærvej 3 tlf. 30 26 97 18: br.danmark@gmail.com

Kasserer Leon Isager, Enkehøj 23 tlf. 60 13 60 55: enkehoj23@gmail.com

Medlem Steen Tøttrup, Buelundvej 37 tlf. 29 49 68 51: fam.toettrup@gmail.com

Medlem Finn Lyng, Åsbjerg 6 tlf. 30533833: finnlyng@live.dk

Medlem Gitte Helbo, Åbrinken 8 tlf. 51 89 46 52: helbogitte@gmail.com

Medlem Henning Boisen, Engtoften 59, 20152305: hfb@teknik.dk